การศึกษาดูงานต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 26 - 28 มีนาคม 2562


เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก