กิจกรรม VDO

WTU ร่วมกับ อิสราเอล ความร่วมมือ การเริ่มต้นโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์


วันนี้ 4 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ให้การต้อนรับผู้แทนของบริษัท SADE จากประเทศอิสราเอล โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร. จิระศักดิ์ จิยะจันทร์ เป็นประธานในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มีความพร้อมในการยื่นขออนุญาตในการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้แทนของ SADE ยินดีสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นการร่วมกันทำงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างรูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยต่อไป

#จบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน# รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ จิราพร เท่านั้นโทร 085-2270899 http://line.me/ti/p/~wtuonline ขอขอบคุณภาพจากผอ.หลักสูตรและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตรฺและผู้แทนของ SADE พร้อมทั้งนิสิตปริญญาเอกทุกท่านด้วยคะ
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com