กิจกรรม VDOบรรยากาศรับปริญญาบัตร


ขอแสดงยินดีปรีดากับนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน#🎓 พิธีประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล นครปฐม

ขอบคุณภาพช่างภาพและภาพสวยๆจากนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่าน

เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com