เรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เวสเทิร์นออนไลน์.com เรียนต่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนปริญญาเอก ป.เอก


บรรยากาศรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2560