กิจกรรม VDOอบรมการพัฒนาการเขียนในรูปแบบการเขียนดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ในวันที่ 26 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เวลา 08.30 - 16.30 บรรยายโดยวิทยากรอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และรุ่นพี่ในหลักสูตรที่จะมาร่วมเล่าประสบการณ์แนวทางในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com