กิจกรรม VDOภาพบรรยากาศ การศึกษา-ดูงาน นิสิตปริญญาเอก ณ โฮจิมินต์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนิสิตปริญาเอกจำนวน 171 ท่าน ร่วมเดินทางศึกษา-ดูงาน ณ โฮจิมินต์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559
ประกอบด้วย
1.สถานกงสุลไทย ณ นครโฮจิมินห์
2.ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์
3.ที่ทำการไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์ ซิตี้
4.ศึกษา-ดูงาน ณ ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION,HO CHI MINH CITY
5.ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้
6.ศึกษา-ดูงาน ณ UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY


เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com