สมัครเรียน


ระดับปริญญาเอก (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท)     กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่      ID : 0852270899

1. กรอกเอกสารสมัครเรียน    กรอกเอกสารแบบออนไลน์
2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน    พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3. ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน    ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4. ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าอาหารและเอกสารประกอบคำบรรยาย   เรียนปริญญาเอก.com

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบการสมัครเป็นนิสิต

2. ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิต สามารถนำไปยื่นที่ธนาคารได้

3. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 และ ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิตตามข้อ 2 แล้วให้ดาว์นโหลดเอกสารด้านซ้ายมือของท่านทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์มาที่
สำนักประสานงานการศึกษามหาวทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วิธีการเรียนและระยะเวลาเรียนปริญญาเอก
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท
 • สามารถผ่อนชำระ 9 งวด (งวดละ 55,000 บาท)หรือผ่อนเป็นรายเดือน ๆ 11,000 - 15,000 บาท
 • เรียนช่วงหยุด เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเข้ามหาวิทยาลัยเพียงใช้ช่วงเวลาที่มีวันหยุดเป็นช่วง ๆ
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ สำนักประสานงานทางการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนครราชสีมา
 • เลขที่ 72/14 หมู่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา


 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน(Ph.D.PP)
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์(Ph.D.)
 • คณะบริหารการศึกษา (Ph.D.Edu.)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์(D.ph.)
 • บริหารธุรกิจ(D.B.A.)
 • คณะนิติศาสตร์ (LL.D.)
 •  

   

  ข่าวสารปริญญาเอก

  รับสมัคร นิสิตเรียนปริญญาเอก

  รับสมัคร..นิสิตเรียนปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2/2560 เปิดเรียน เดือนมิถุนายน ท่านใดสนใจสมัครด่วน...!!!
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน(Ph.D.PP)
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์(Ph.D.)
 • คณะบริหารการศึกษา (Ph.D.Edu.)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์(D.ph.)
 • บริหารธุรกิจ(D.B.A.)
 • คณะนิติศาสตร์ (LL.D.)
 • ..ค่าเทอมจะชำระหลังจากท่านได้รับรหัสนิสิตเท่านั้น มีข้อสงสัยติดต่อที่
  ...อาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-2270899 เท่านั้น
 • ข่าวสารปริญญาเอก

 • ตัวอย่างการใช้ตารางในบทนิพนธ์
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาเอก
 • แม่แบบช่วยพิมพ์บทนิพนธ์ งานวิจัยและคู่มือการใช้งาน (ปริญญาเอก)
 • ขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทำเล่มวิจัย
 • รับสมัคร..นิสิตเรียนปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2/2560 เปิดเรียน เดือนมิถุนายน ท่านใดสนใจสมัครด่วน...!!!
 • นักศึกษาปริญญาเอกสามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนโดยสแกนส่งมาที่ e-mail : wtujiraporn@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ ได้ที่เว็บไซต์
 • ติดต่อสอบถามที่ อาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย
  โทร. 085-227-0899
 • คณะและหลักสูตร/ข้อมูลการเรียน/ค่าใช้จ่าย

  รู้จักมหาวิทยาลัย  ค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท
 • สามารถผ่อนชำระ 9 งวด (งวดละ 55,000 บาท)หรือผ่อนเป็นรายเดือน ๆ 11,000 - 15,000 บาท
 • ติดต่อเรา

  

  หากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการทราบรายละเอียดใดๆ รวมไปถึงคำแนะนำ เพียงคุณกรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

  สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)

  เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 wtujiraporn@gmail.com

  ที่ตั้ง


  VDO

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2560

  โอกาสนี้ ได้ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 904 คน


  โฉมหน้า ผอ.หลักสูตรแต่ละสาขาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ปฐมนิเทศน์ป.เอก2/2557 ณ.วันที่ 20-23 ก.พ58

  Facebook เรียนปริญญาเอก.com

  Gallery  เว็บบอร์ด

     ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
  533   หลักสูตร รปม. ได้รับการรับรองจาก กพ. ไหมครับ..>>> โดย ภานุวัฒน์* วันที่ 7 ก.พ. 61   อ่าน 485 ออกความเห็น 3
  532   ปริญญาโท โดย นนนที วันที่ 9 ธ.ค. 60   อ่าน 371 ออกความเห็น 0
  531    การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร..>>> โดย ปุญณิศา* วันที่ 19 พ.ย. 6   อ่าน 392 ออกความเห็น 1
  530   การรับปริญญาบัตร โดย พชรพลอย* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 532 ออกความเห็น 1
  529   ค่าเทอมแพงไหมค่ะ โดย อภิสรา วันที่ 28 ส.ค. 6   อ่าน 1260 ออกความเห็น 3